Έρευνα κατατάσσει τους Έλληνες ως τους πιο «θρησκευτικά ευσεβείς» της Ευρώπης

Οτι η Ελλάδα είναι θρησκευόμενο κράτος, το γνωρίζουμε… Απλά η έρευνα που έκανε Pew Research Center σε 34 χώρες από τις 13 Μαΐου ώς τις 2 Οκτωβρίου 2019 με τη συμμετοχή 38.426 πολιτών απλά το επιβεβαίωσε.