Ασφαλιστικό: Όροι και προϋποθέσεις για διαδοχική ασφάλιση – Τι θα ισχύει για εργαζομένους συνταξιούχους

Διατάξεις σχετικά με τη διαδοχική ασφάλιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός